Krok 1 - Wprowadź treść pieczątki

Wypełnij taką ilość linii jaką potrzebujesz.
Dostosuj wygląd do swoich potrzeb.

Jeśli chcesz zostawić pustą linię, np. na podpis
wprowadź w kolejnej lini POJEDYNCZY znak kropki lub przecinka.
Znak " . " lub " , " będzie widoczny wyłącznie na podglądzie.

Zamiast niego, na gotowym stemplu będzie pusta linia.

Wybierz kolor tuszu.
Dopasuj wielkość stempla do wprowadzonego tekstu.

Jeśli tekst nie mieści się w linii - dokonaj korekty parametrów tekstu